Gå med i Gräsroten via Svenska spel

Om du spelar via Svenska spel kan du ansluta dig till GRÄSROTEN för då får de 1-3 föreningar du väljer att stödja dela på 50 miljoner kronor till ungdomsidrott.

Det kostar inte dig något extra utan du spelar som vanligt till samma pris medan SIBF för en slant. Ditt spel på Svenska Spel kan ge dina favoritföreningar poäng, som omvandlas i pengar från Gräsroten. Var med och påverka hur nästa års fördelning av 50 miljoner till ungdomsidrotten blir. Tillsammans får vi fler ungdomar i rörelse!

Förra året hade vi TRE personer som var anslutna via gräsroten och det gav SIBF  1 002 Kr

Nu detta år 2018 kan vi väl bli några fler?