Gå med i Gräsroten via Svenska spel

Om du spelar via Svenska spel kan du ansluta dig till GRÄSROTEN för då får de 1-3 föreningar du väljer att stödja dela på 50 miljoner kronor till ungdomsidrott.

Det kostar inte dig något extra utan du spelar som vanligt till samma pris medan SIBF för en slant. Ditt spel på Svenska Spel kan ge dina favoritföreningar poäng, som omvandlas i pengar från Gräsroten. Var med och påverka hur nästa års fördelning av 50 miljoner till ungdomsidrotten blir. Tillsammans får vi fler ungdomar i rörelse!

Förra året hade vi TRE personer som var anslutna via gräsroten och det gav SIBF  1 002 Kr

Nu detta år 2018 kan vi väl bli några fler?
 

Bli medlem & betala för skoterleder & skidspår

SIBF SWISHNUMMER

Hej.

Här kommer lite info om medlemsavgift och swishnummer igen. Den nya styrelsen är vald och nu när det snart börjar bli vardag igen efter påsk kommer vi i den gamla styrelsen att lämna över uppdragen till de nyinvalda. Vi i den gamla styrelsen önskar den nya ett stort lycka till!

 

Enskild medlem    100 kr
Familjmedlem   200 kr
(gäller för hemmaboende barn upp till 18 år)
Företagsmedlem  250 kr

Skidspårspass dag 50 kr
Skoterpass dag 150 kr
Vecka skoter 500 kr
År  skoter 750 kr

Ha en fortsatt fint 2018 allihopa!